มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินหนานจิง ได้จัดตั้งโครงการทุนการศึกษาต่อประเทศจีน ซึ่งเป็นทุนค่าเล่าเรียนระดับปริญญาตรี 4 ปี (หลักสูตรภาษาจีน)

ค่าใช้จ่าย
-ค่าเล่าเรียนปีแรก 85,000 บาท


ระยะเวลาการรับสมัคร
วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2562
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
- สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 27 ปี เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง
- สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
- มีผลสอบ HSK ระดับ 4 180 คะแนนขึ้นไป
 
เอกสารในการสมัครเบื้องต้น
- ใบสมัคร และค่าสมัคร 5,000 บาท
- รูปถ่ายหน้าตรง 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว 6 ใบ
- สำเนาบัตรประชาชน
- ใบTranscript ม.ปลาย และ ใบจบการศึกษา
- สำเนาหนังสือเดินทาง (อายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)
- ผลสอบ HSK 4
 
เงื่อนไข
- ในแต่ละปีการศึกษาของหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ถ้านักศึกษามี ผลการเรียนตั้งแต่ 65 คะแนนขึ้นไปของ ทุกวิชา นักศึกษาจะได้ทุนเรียนฟรี ในปีการศึกษาถัดไป
 
หมายเหตุ
นักศึกษาที่มีผลการเรียนไม่ถึงตามเกณฑ์ที่ระบุจะต้องรับผิดชอบค่าเล่าเรียนด้วยตนเอง ดังนี้
1. ปริญญาตรี 4 ปี 17,000 หยวน/ปี (ประมาณ 85,000 บาท/ปี)
2. หอพัก 4,000 หยวน/ปี (ประมาณ 20,000 บาท/ปี)
 
สาขาวิชาที่แนะนำ
- International Economics and Business
- Business Administration
- Tourism Management
- Marketing
- Visual Communication Designing
- Animation
- English
 

รายละเอียดเพิ่มเติมและใบสมัคร(ดาวน์โหลดที่นี่)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร: 062-4539922
Line: @sinovastedu
WeChat: Sinovastedu
E-Mail: sinovast.edu@hotmail.com