มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์การเงินหนานจิง ได้จัดตั้งโครงการ ปริญญาตรี 1+4 เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติที่ไม่มีพื้นฐานภาษาจีนได้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาตรี โดยโครงการปริญญาตรี 1+4 จะแบ่งภาคเรียน ดังนี้
-เรียนปรับพื้นฐานภาษาจีน 1 ปี
-เรียนปริญญาตรี 4 ปี  


ค่าใช้จ่าย
ค่าเรียนปรับพื้นฐานปีแรก 65,000 บาท
 
ระยะเวลาการรับสมัคร
วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2562
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
- สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 27 ปี เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง
- สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
- ไม่ต้องมีพื้นฐานภาษาจีน
 
เอกสารในการสมัครเบื้องต้น
- ใบสมัคร และค่าสมัคร 5,000 บาท
- รูปถ่ายหน้าตรง 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว 6 ใบ
- สำเนาบัตรประชาชน
- ใบTranscript ม.ปลาย และ ใบจบการศึกษา
- สำเนาหนังสือเดินทาง (อายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)

เงื่อนไข
-เมื่อจบหลักสูตรภาษาจีน นักศึกษาที่มีผลสอบ HSK ระดับ4 180 คะแนนขึ้นไป จะได้ทุนเรียนฟรีในปีการศึกษาที่ 1 ของหลักสูตรปริญญาตรี
-แต่ละปีการศึกษาของหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ถ้านักศึกษามีผลการเรียนตั้งแต่ 65 คะแนนขึ้นไปของทุกวิชาของแต่ละปีการศึกษา นักศึกษาจะได้ทุนค่าเรียนฟรีในปีการศึกษาถัดไป
 
 
หมายเหตุ
-นักศึกษาที่มีผลสอบ HSK และผลการเรียนไม่ถึงเกณฑ์ที่ระบุ จะต้องรับผิดชอบค่าเล่าเรียนด้วยตัวเอง ดังนี้
          -ค่าเรียนปริญญาตรี 17,000 หยวน/ปี (ประมาณ 85,000 บาท/ปี)
          -หอพัก 4,000 หยวน/ปี (ประมาณ 20,000 บาท)


สาขาวิชาที่แนะนำ
- International Economics and Business
- Business Administration
- Tourism Management
- Marketing
- Visual Communication Designing
- Animation
- English

ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัคร : (ดาวน์โหลดที่นี่)


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร: 062-4539922
Line: @sinovastedu
WeChat: Sinovastedu
E-Mail: sinovast.edu@hotmail.com